Co to są dzienniki urzędowe?

Dziennik urzędowy to publikacja państwowa wydawana przez organy władzy. Celem wydawania dzienników urzędowych jest ogłoszenie treści aktów prawnych. Rozróżnia się państwowe dzienniki urzędowe (resortowe dzienniki urzędowe, dzienniki urzędowe urzędów centralnych) oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Najważniejsze dzienniku urzędowe w Polsce to:
  • Dziennik Ustaw,
  • Monitor Polski,
  • Monitor Polski B,
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
  • Monitor Sądowy i Gospodarczy.


Dzienniki urzędowe wydawane są w dwóch postaciach:
  • drukowane dzienniki urzędowe,
  • elektroniczne dzienniki urzędowe.

Organami uprawnionymi do wydawania dzienników urzędowych w Polsce są: Prezes Rady Ministrów (Premier RP), ministrowie, wojewodowie. Wszystkie numery tych publikacji dostępne są bezpłatnie, a wykaz i udostępnianie są ustawowym obowiązkiem nałożonym na wydawców.