Co to jest władza ustawodawcza?

Władza prawodawcza (legislatywa) to organ opracowujący i zatwierdzający nowe akty prawne. Ustrój demokratyczny zakłada, że władza ustawodawcza leży w rękach parlamentu. W Polsce istnieją dwie instytucje wchodzące w jego skład: izba niższa parlamentu – Sejm, izba wyższa parlamentu – Senat. Obie izby są najważniejszym organem przedstawicielskim, co oznacza, że ich skład zależy od wyborców. Obywatele kraju wybierają posłów i senatorów na okres pełnienia funkcji reprezentanta narodu (posła lub senatora). Czas obowiązywania wyborów nazywany jest kadencją. Kadencja Sejmu i Senatu trwa obecnie 4 lata.

Rozdzielenie najważniejszych zadań w państwie oparty jest o tzw. trójpodział. Trójpodział władzy Monteskiusza to:

  • władza prawodawcza,
  • władza wykonawcza,
  • władza sądownicza.