Co to jest ustawa?

Ustawy to dokumenty prawne (akty prawne) uchwalane przez Sejm RP.

Podział ustaw:
  • ustawa zasadnicza – konstytucja – najważniejsza ustawa obowiązująca w państwie.
  • ustawa organiczna – akt prawny, którego ważność definiuje się pomiędzy konstytucją a ustawą. W Polsce tego typu ustawy nie występują (przykłady państw posiadających takie ustawy to Hiszpania, Francja, Portugalia).
  • ustawa zwykła – akt prawny ważniejszy od rozporządzenia, potocznie określany mianem ustawa.


Konstytucja RP definiuje hierarchię ważności aktów prawnych obowiązujących w Polsce. Pierwsze miejsce zajmuje właśnie konstytucja (ustawa szczególnej wagi), drugie miejsce to umowy międzynarodowe, jako kolejne zastosowanie mają dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej, na końcu są ustawy i rozporządzenia.

Projekty ustaw opracowywane są przez Sejm, Senat, Prezydenta RP, posłów. Wyjątkową ustawą jest ustawa budżetowa, bowiem jej projekt corocznie przedstawiany Sejmowi opracowuje tylko i wyłącznie Rada Ministrów. Nikt inny nie może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą projektu budżetu.