Co to jest promulgacja?

Promulgacja to inaczej ogłoszenie aktu prawnego. Uchwalenie ustawy nie wprowadza jej w życie. Momentem, od którego nowe prawo zaczyna obowiązywać jest publikacja w dziennikach urzędowych (Dziennik Ustaw lub Monitor Polski). Procedura informowania obywateli o zakończeniu procesu legislacyjnego to właśnie promulgowanie aktu prawnego.