Co to jest Monitor Polski B?

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" (M.P.B.) to zbiór publikacji zawierający sprawozdania finansowe. Znajdują się tam m.in. roczne sprawozdanie finansowe banku, roczne sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń, roczne zestawienia finansowe funduszy ubezpieczeń. Umieszczanie sprawozdań finansowych obejmuje te instytucje, które w ciągu poprzedniego roku finansowego spełniły co najmniej dwa warunki:

  • aktywa w bilansie rocznym stanowiły równowartość 2 500 000 euro w polskiej walucie,
  • przychody netto (sprzedaż produktów, towarów, operacje finansowe) stanowiły równowartość 5 000 000 euro w polskiej walucie,
  • średnie roczne zatrudnienie przekraczało 50 pracowników.