Co to jest Monitor Polski?

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (M.P.) to dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów. Od początku roku Monitor Polski numerowany jest począwszy od numeru pierwszego. Przykładowo Monitor Polski Nr 97 z 16 grudnia 2010.

Monitor Polski zawiera zarządzenia Prezydenta RP, uchwały Rady Ministrów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, regulaminy (regulamin Sejmu, regulamin Senatu). Monitor Polski nie zawiera natomiast treści ustaw.