Co to jest legislacja?

Legislacja to proces tworzenia prawa. Akty prawne począwszy przechodzą proces od inicjatywy ustawodawczej, poprzez projekt ustawy, kolejne czytania ustawy (posiedzenia Sejmu), poprawki, uchwalenie przez Sejm i podpisanie przez Prezydenta aż po publikację w Dzienniku Ustaw. Ściśle określona przez Konstytucję RP i regulamin Sejmu procedura pozwala na uchwalenie ustawy, która jest zgodna z już obowiązującym prawem.