Co to jest Kodeks pracy?

Kodeks pracy - Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 jest to ustawa (akt prawny) regulujący zasady zatrudniania pracowników na terenie RP. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy są podstawą tylko wówczas, gdy są zgodne z zapisami niniejszej ustawy.

Kodeks pracy - Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94