Co to jest Kodeks postępowania cywilnego?

Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296 jest to ustawa (akt prawny) stanowiąca podstawę prawną w zakresie cywilnych procesów prawnych. E względu na liczbę zapisów jest to największy akt prawny w Polsce. Ze względu na zastosowanie jest to najważniejszy akt prawny w Polsce. Sądowe postępowanie cywilne opiera się właśnie o tę ustawę i dotyczy praktycznie wszystkiego wyjątkiem postępowania upadłościowego i układowego.

Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296