Co to jest Kodeks postępowania administracyjnego?

Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 jest to ustawa (akt prawny) będąca podstawą prawną do wszelkiego rodzaju postępowań administracyjnych. Miedzy innymi KPA reguluje:
  • skargi i wnioski (składanie, odwołania),
  • zaświadczenia (procedury wydawania i obsługi),
  • postępowanie dotyczące decyzji administracyjnych (np.: spory o własność).

W roku 2000 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071.

Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168