Co to jest Kodeks morski?

Kodeks morski Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 jest to ustawa (akt prawny) zawierający zasady dotyczące żeglugi morskiej. Ustawa ta obejmuje morskie statki handlowe, armatorów, statki badawcze, statki naukowe, morskie jednostki sportowe, morskie statki rekreacyjne. Kodeks morski nie zawiera przepisów prawnych przewozu ładunków i pasażerów.

Kodeks morski Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545