Co to jest Kodeks karny skarbowy?

Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 2007 nr 111 poz. 765 jest to ustawa (akt prawny) określająca prawa i obowiązki obywateli z zakresu odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe. Przepisy prawne określające sankcje karne zawarte w tej ustawie są podstawą do ścigania przestępstw gospodarczych. Prawo karne skarbowe jest na tyle istotną częścią prawa karnego, że ostało wydzielone jako osobny dokument. Tekst jednolity ustawy Kodeks karny skarbowy ogoszono w Dzienniku Ustaw z roku 2007.

Kodeks karny skarbowy Dz.U. 2007 nr 111 poz. 765