Co to jest Kodeks cywilny?

Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 - (K.c.) jest to ustawa (akt prawny) zawierająca przepisy prawne z zakresu prawa cywilnego. Pomimo licznych nowelizacji do tej pory (grudzień 2010) nie został opublikowany tekst jednolity kodeksu cywilnego. Obecny Kodeks cywilny zawiera między innymi tak ważne zasady jak zasada swobody umów, która określa porozumienie dwóch lub większej liczby stron dotyczące ich wzajemnych praw i obowiązków. Struktura Kodeksu cywilnego to cztery księgi:

  • Księga I: Część ogólna,
  • Księga II: Własność i inne prawa rzeczowe,
  • Księga III: Zobowiązania,
  • Księga IV: Spadki.
Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93