Co to jest inicjatywa ustawodawcza?

Inicjatywa ustawodawcza to określona przez prawo zdolność do przedkładania projektów aktów prawnych. Z inicjatywą ustawodawczą do władzy ustawodawczej (sejmu) mogą występować:

  • Senat,
  • Prezydent RP,
  • Rada Ministrów,
  • Posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub Komisja sejmowa),
  • Ludność kraju (co najmniej 100 000 obywateli).
Najciekawszą ze względu na oddolność ustanawiania prawa jest inicjatywa ludowa. Projekt ustawy tworzy przedstawiciel narodu, a przedstawienie go Sejmowi poprzedzone jest zbieraniem wymaganej liczby podpisów popierających proponowany akt prawny.