Co to jest Dziennik Ustaw?

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.) jest głównym dokumentem zawierającym akty prawne uchwalone przez Sejm RP i podpisane przez Prezydenta RP. Publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw jest ostatnim z etapów procesu legislacji. Od momentu ukazania się w Dz.U. prawo staje się obowiązującym zapisem egzekwowanym przez odpowiednie instytucje.

Dziennik Ustaw wydawany jest przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera RP). Publikacja ukazuje się w formie drukowanej i elektronicznej.

Dzienniki Ustaw zawierają akty prawne określające prawa i obowiązki obywateli, co oznacza, że w Dz.U. znajdują się:
  • Konstytucja RP,
  • Ustawy,
  • Rozporządzenia Prezydenta RP,
  • Teksty jednolite aktów prawnych,
  • Ratyfikowane umowy międzynarodowe,
  • Akty prawne dotyczące wyborów (wybory do Sejmu, wybory do Senatu, wybory prezydenckie),
  • Obwieszczenia (sprostowania błędów).