Indeks tytułów

Wyniki na stronie: 225 - 238 spośród 1023

- R -

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1553

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne

Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1156

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2093

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

Rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 722

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

Dz.U. 2004 nr 43 poz. 406

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

Rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego.

Dz.U. 2010 nr 67 poz. 434

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego.

Rozporządzenie w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

Dz.U. 2007 nr 20 poz. 120

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

Rozporządzenie w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

Dz.U. 2006 nr 58 poz. 407

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

Rozporządzenie w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1653

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

Rozporządzenie w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.

Dz.U. 2010 nr 117 poz. 785

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.

Rozporządzenie w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności

Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności

Rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

KURSY WALUT 2019-12-06 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8500 -0.17%
AUD 2.6356 +0.01%
CAD 2.9221 -0.13%
EUR 4.2721 -0.13%
CHF 3.8963 -0.07%
GBP 5.0527 -0.24%
KURSY METALI 2019-12-05 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5855.00 +0.55%
Alu. 1756.00 -0.85%
Sn 16900.00 +0.30%
Zn 2255.00 -0.07%
Ni 13165.00 -0.64%
Pb 1893.00 -0.37%