Indeks tytułów

Wyniki na stronie: 197 - 210 spośród 1023

- R -

Rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji

Dz.U. 1953 nr 35 poz. 151

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 czerwca 1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

Dz.U. 2007 nr 121 poz. 840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

Rozporządzenie w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 721

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona.

Rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dz.U. 2010 Nr 121, poz. 810

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rozporządzenie w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

Dz.U. 2006 nr 43 poz. 308

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

Rozporządzenie w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1065

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

Rozporządzenie w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombach nakładanych na środki transportu, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

Dz.U. 2007 nr 102 poz. 702

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombach nakładanych na środki transportu, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

Rozporządzenie w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1211

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

Rozporządzenie w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych

Dz.U. 2009 nr 5 poz. 23

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych

Rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego

Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego

Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

Dz.U. 2008 nr 101 poz. 651

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

Rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

Dz.U. 2010 nr 54 poz. 326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

KURSY WALUT 2019-12-06 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8500 -0.17%
AUD 2.6356 +0.01%
CAD 2.9221 -0.13%
EUR 4.2721 -0.13%
CHF 3.8963 -0.07%
GBP 5.0527 -0.24%
KURSY METALI 2019-12-06 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5867.50 +0.21%
Alu. 1750.50 -0.31%
Sn 16875.00 -0.15%
Zn 2250.00 -0.22%
Ni 13420.00 +1.94%
Pb 1881.00 -0.63%