Indeks tytułów

Wyniki na stronie: 71 - 84 spośród 1023

- R -

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami

Dz.U. 2005 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami

Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego.

Dz.U. 2010 nr 57 poz. 360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego.

Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania

Dz.U. 2008 nr 77 poz. 463

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania

Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposób jego udostępniania

Dz.U. 2008 nr 27 poz. 160

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania

Rejestr produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzór powiadomienia oraz metody obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 830

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1672

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Dz.U. 2005 nr 109 poz. 917

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2301

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Dz.U. 2007 nr 109 poz. 752

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji

Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji

Rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Dz.U. 2010 nr 137 poz. 922

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1668

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1256

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1256) w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

KURSY WALUT 2021-01-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7303 -0.30%
AUD 2.8844 +0.02%
CAD 2.9381 +-0.00%
EUR 4.5237 -0.23%
CHF 4.1974 -0.37%
GBP 5.1069 +0.34%
KURSY METALI 2021-01-19 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 7986.50 +0.18%
Alu. 1951.50 -1.41%
Sn 21600.00 -0.94%
Zn 2652.00 -0.47%
Ni 18075.00 +0.11%
Pb 1987.00 +0.28%