Indeks tytułów

Wyniki na stronie: 43 - 56 spośród 1023

- O -

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005

M.P. 2004 nr 44 poz. 779

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006

M.P. 2005 nr 62 poz. 861

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007

M.P. 2006 nr 73 poz. 733

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008

M.P. 2007 nr 77 poz. 828

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009

M.P. 2008 nr 82 poz. 725

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010

M.P. 2009 nr 69 poz. 894

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P. 2007 nr 32 poz. 377

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 r. przypadających na jednego mieszkańca

Obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

M.P. 2008 nr 41 poz. 374

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

Obwieszczenie w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

M.P. 2007 nr 13 poz. 136

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

Obwieszczenie w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

M.P. 2009 nr 32 poz. 473

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

Obwieszczenie w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

M.P. 2005 nr 53 poz. 734

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

Obwieszczenie w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

M.P. 2008 nr 79 poz. 698

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005

M.P. 2004 nr 40 poz. 706

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005

Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006

M.P. 2005 nr 57 poz. 782

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006

KURSY WALUT 2019-12-06 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8500 -0.17%
AUD 2.6356 +0.01%
CAD 2.9221 -0.13%
EUR 4.2721 -0.13%
CHF 3.8963 -0.07%
GBP 5.0527 -0.24%
KURSY METALI 2019-12-06 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5867.50 +0.21%
Alu. 1750.50 -0.31%
Sn 16875.00 -0.15%
Zn 2250.00 -0.22%
Ni 13420.00 +1.94%
Pb 1881.00 -0.63%