Indeks tytułów

Wyniki na stronie: 1023 - 1023 spośród 1023

- U -

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Dz.U. 2010 nr 123 poz. 835

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Dz.U. 2010 nr 143 poz. 963

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1194

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z ustawą

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Dz.U. 2009 nr 42 poz. 340

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Ustawa o towarach paczkowanych

Dz.U. 2009 nr 91 poz. 740

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych

Ustawa o transporcie drogowym

Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wraz z ustawą

Ustawa o transporcie kolejowym

Dz.U. 2007 nr 16 poz. 94

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wraz z ustawą

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dz.U. 2011 nr 82 poz. 451

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

Dz.U. 2005 nr 94 poz. 784

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1067

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

KURSY WALUT 2021-01-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7255 -0.15%
AUD 2.8775 -0.80%
CAD 2.9339 -0.80%
EUR 4.5354 +0.10%
CHF 4.2102 +0.12%
GBP 5.0920 -0.63%
KURSY METALI 2021-01-21 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 8051.00 +0.46%
Alu. 1992.50 +0.84%
Sn 22645.00 +4.16%
Zn 2707.50 +0.86%
Ni 18370.00 +1.74%
Pb 2033.00 +0.99%