Pomoc

 • Opis prawo w portalu ekologia.pl
 • Co to jest Dziennik Ustaw?
 • Co to jest inicjatywa ustawodawcza?
 • Co to jest Kodeks cywilny?
 • Co to jest Kodeks karny skarbowy?
 • Co to jest Kodeks morski?
 • Co to jest Kodeks postępowania administracyjnego?
 • Co to jest Kodeks pracy?
 • Co to jest Kodeks postępowania cywilnego?
 • Co to jest legislacja?
 • Co to jest Monitor Polski?
 • Co to jest Monitor Polski B?
 • Co to jest promulgacja?
 • Co to jest władza ustawodawcza?
 • Co to jest ustawa?
 • Co to są dzienniki urzędowe?
 • Prawo a ochrona przyrody
AKTY PRAWNE W NASZYM SERWISIE NIE SĄ ŹRÓDŁEM PRAWA. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.