Indeks tematyczny

Wszystkich aktów prawnych: 1267

     W dziale "Poważne awarie i klęski żywiołowe ": 40

Strony:
 [1234] »
Poważne awarie i klęski żywiołowe

Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową

Dz.U. 1992 nr 66 poz. 334

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Dekret o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych

Dz.U. 1953 nr 23 poz. 93

Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych

Rozporządzenie w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych.

Dz.U. 1999 nr 55 poz. 573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych.

Rozporządzenie w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych

Dz.U. 1953 nr 37 poz. 158

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych

Ustawa o stanie klęski żywiołowej

Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.