Indeks tematyczny

Wszystkich aktów prawnych: 1267

     W dziale "Opłaty ": 44

Strony:
 [12345] »
Opłaty

Rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

M.P. 2009 nr 57 poz. 780

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

Obwieszczenie w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

M.P. 2008 nr 79 poz. 698

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008

M.P. 2007 nr 68 poz. 754

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008

Obwieszczenie w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

M.P. 2005 nr 53 poz. 734

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

Obwieszczenie w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005

M.P. 2004 nr 39 poz. 693

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005

Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004

M.P. 2003 nr 50 poz. 782

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych

Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1052

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych

Obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010

M.P. 2009 nr 62 poz. 828

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010

Obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009

M.P. 2008 nr 69 poz. 626

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2008 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009