Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
dozór jądrowy

Ustawa Prawo atomowe

Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe, wraz z ustawą

Rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego

Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego