Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
Agencja Nieruchomości Rolnych

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wraz z ustawą