Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
budżet

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2009 nr 12 poz. 68

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wraz z ustawą

Ustawa o finansach publiczne

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz.U. 2001 nr 84 poz. 907

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 80 poz. 491

Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.