Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
kodeks karny wykonawczy

Ustawa o ordynacji podatkowej

Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa