Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
bezpieczeństwo państwa

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Rozporządzenie w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1309

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa