Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
bezpieczeństwo żeglugi i wypadki morskie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Dz.U. 2006 nr 99 poz. 693

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

Ustawa o wyposażeniu morskim

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim

Rozporządzenie w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

Dz.U. 2003 nr 89 poz. 832

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS