Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
techniczne służby

Ustawa o dozorze technicznym

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych

Dz.U. 1993 nr 73 poz. 346

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych