Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
choroby zwierząt

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wraz z ustawą

Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu

Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu

Rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

Dz.U. 2009 nr 30 poz. 198

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

Rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom

Dz.U. 2006 nr 71 poz. 492

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom

Rozporządzenie w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

Dz.U. 2004 nr 76 poz. 722

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego

Dz.U. 2003 nr 61 poz. 542

Rozporządzenie ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego