Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
Unia Europejska

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wraz z ustawą

Ustawa o paszach

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, wraz z ustawą

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa o finansach publiczne

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289

Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa o ordynacji podatkowej

Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa

 [1234] »