Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
świadczenia

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2009 nr 12 poz. 68

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wraz z ustawą

Ustawa o finansach publiczne

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o stanie klęski żywiołowej

Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Ustawa Kodeks morski

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski