Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
ulgi podatkowe

Ustawa o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 80 poz. 491

Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.