Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
statut

Zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

M.P. 2009 nr 62 poz. 826

Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2008 nr 92 poz. 789

Zarządzenie Nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa o finansach publiczne

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Dz.U. 2010 nr 139 poz. 939

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Dz.U. 2009 nr 5 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1250

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1818

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 865

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U. 1999 nr 29 poz. 274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska