Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
badania lekarskie

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej

Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1529

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wraz z ustawą

Rozporządzenie w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1896

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji