Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
audyt

Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U. 2004 nr 70 poz. 631

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych

Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów

Dz.U. 2006 nr 23 poz. 176

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów

Rozporządzenie w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 931

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim

Rozporządzenie w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 932

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)