Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
administracja samorządowa

Ustawa o samorządzie powiatowym

Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wraz z ustawą