Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
administracja rządowa

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa o działach administracji rządowej

Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wraz z ustawą

Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Dz.U. 2007 nr 36 poz. 233

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych wraz z ustawą

Ustawa o paszach

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z ustawą

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o stanie klęski żywiołowej

Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

 [12] »