Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
Anoplophora chinensis

Rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

Dz.U. 2011 nr 58 poz. 300

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)