Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
bilans klimatyczny

Rozporządzenie w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

Dz.U. 2010 nr 75 poz. 480

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb