Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
czystość i porządek

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmiana niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o zużytym sprzęcie elektryczny i elektroniczny

Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych

Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych