Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
kampanie edukacyjne

Rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne