Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
sprzęt elektryczny

Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1342

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

Dz.U. 2009 nr 102 poz. 856

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

Rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 784

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

Rozporządzenie w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 783

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

Rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 683

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie

Rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 682

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu

Rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu

Dz.U. 2009 nr 72 poz. 627

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu