Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
dorzecze

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Dz.U. 2009 nr 106 poz. 882

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Dz.U. 2006 nr 126 poz. 878

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych