Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
kopaliny

Rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1357

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1774

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2010

M.P. 2009 nr 74 poz. 928

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2010

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2008

M.P. 2007 nr 42 poz. 486

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2008

Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowania odpadów na rok 2007

M.P. 2006 nr 53 poz. 575

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowania odpadów na rok 2007