Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
system identyfikacyjny

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1281

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wraz z ustawą