Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
dopuszczenie do obrotu

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

Dz.U. 2007 nr 8 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu