Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
dostęp do informacji

Rozporządzenie w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska

Dz.U. 2007 nr 79 poz. 537

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska