Indeks haseł

Akty prawne związane z hasłem:
cudzoziemcy

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1758

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz z ustawą